Stichting Studiezalen

Urban Talentz Partner Studiezalen

Kansen vergroten

Studenten worden begeleid door de community builder van Stichting Studiezalen. Afhankelijk van hun behoeften en wensen wordt er een programma-aanbod binnen de Studenten Studiezaal aangeboden waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Er worden bijvoorbeeld workshops aangeboden op het gebied van academische vaardigheden zoals academisch schrijven en professionele vaardigheden zoals solliciteren en netwerken.

Verbinden

De studenten worden onderdeel van een community waarin coachen, netwerken en professionalisering centraal staat. Studenten leren elkaar kennen en komen in contact met studenten van andere opleidingen. Studenten en bedrijven leren elkaar kennen via workshops, trainingen en excursies en netwerk events. Lokaal talent wordt aan het bedrijfsleven gekoppeld. Studenten komen in contact met bewoners via de vrijwilligersuren door hun vrijwilligerswerk binnen het MDT-project, zie Paying it Forward.

Faciliteren

Studiezalen ondersteunt studenten om eigen programma’s op te zetten en zich in te zetten in hun eigen wijk en voor hun medestudenten of bewoners. Stichting Studiezalen ondersteunt met (organisatorische) expertise en een professioneel netwerk om aan te boren.

Paying it forward

Studenten zetten zich in voor hun wijk als rolmodel en vrijwilliger. De vaardigheden die zij leren, zetten zij weer in voor anderen in hun wijk. Zij kunnen invulling hieraan geven door zich in te zetten als:

  • Vrijwilliger voor andere kinderen en jongeren in de wijk binnen de Studiezalen;
  • Student-LifeCoach tijdens de talentontwikkelingsprogramma’s voor de kinderen en jongeren van de Studiezaal;
  • Vrijwilliger bij FRIS of als vrijwilliger binnen de Studenten Studiezaal door programma’s voor medestudenten te organiseren.

Afhankelijk van wat de student zelf interessant vindt en waar de leerdoelen liggen, wordt er samen met de persoon een vrijwilligerstraject opgezet waarbij de student centraal staat.

Meer informatie www.studiezalen.nlhttp://www.studiezalen.nl

Facebook
LinkedIn

Overige Urban Talentz Partners

× Heb je een vraag?