Oud Geleerd Jong Gedaan

Wanneer een potentiële vrijwilliger (ook wel studentdocent) interesse toont in Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJD) en daarmee het MDT-traject worden er de volgende stappen ondernomen:

Kennismaking

De vrijwilliger ontvangt na aanmelding een uitnodiging voor een persoonlijke (online) kennismaking. Dit gesprek wordt gevoerd door de projectleider vrijwilligers. Tijdens de kennismaking wordt meer verteld over OGJG, de precieze taken, de verwachtingen en vooral ook wat de vrijwilliger er zelf uit wil halen. Na de kennismaking, en bij wederzijdse interesse, ontvangt de vrijwilliger een mail met uitgebreide informatie over OGJG en toegang tot de Oud Geleerd Jong Gedaan app. Deze informatie is te altijd beschikbaar via Google Drive.

Voorbereiding training

Als er een match is tussen de vrijwilliger en Oud Geleerd Jong Gedaan gaat de vrijwilliger ter voorbereiding op de training aan de slag met het ontwikkelen van het eerste seniorencollege. Als hulpmiddel heeft OGJG hiervoor een interactieve app ontwikkeld die meer informatie geeft over de doelgroep, welke vragen kun je stellen, wat doe je in lastige situaties en wat voor praktische zaken kun je verwachten. 

Na het volgen van de app schrijft de vrijwilliger een promotietekst en ontwikkelt het eerste college. OGJG biedt formats voor deze documenten en diverse voorbeelden. Ook kun je de projectleider vrijwilligers altijd benaderen om te sparren over de keuze van je onderwerp. 

Training

De vrijwilliger ontvangt minimaal één keer de training en naar behoefte verdere persoonlijke begeleiding. De training vindt live of online plaats en duurt twee uur. De training wordt gegeven door de projectleider vrijwilligers en vindt altijd met meerdere vrijwilligers tegelijkertijd plaats. 

Tijdens de training worden de leermodules uit de app besproken. Wat zou voor de vrijwilliger een lastige situatie zijn? En hoe kunnen wij hierbij helpen? Het omgaan en communiceren met senioren met dementie wordt behandeld en ten slotte worden voorbeelden uit de eigen colleges besproken. Wat is jouw doel van het geven van de seniorencolleges? En hoe zorg je ervoor dat de vragen die je stelt toegankelijk zijn zodat ze beantwoord worden? Na afloop ontvangt de vrijwilliger ook nog een mail met persoonlijke feedback.

Na de training gaat de vrijwilliger zelfstandig verder met het ontwikkelen van de andere drie seniorencolleges. Daarna kan de vrijwilliger worden ingepland om seniorencolleges te geven door de betreffende regiocoördinator en zal hij/zij het contact overnemen. Indien gewenst krijgt de vrijwilliger voorafgaand aan het geven van het eerste college nog feedback van de regiocoördinator op de gecreëerde collegereeks.

Maatschappelijke activiteit: het geven van seniorencolleges

De vrijwilligers gaan altijd aan de slag op locaties waar senioren bijeen komen. Dit kan een verpleeghuis zijn (afdeling somatiek en dementie), inloophuizen voor mensen met dementie, dagbestedingen, buurthuizen of bibliotheken. Daarnaast kunnen de collegereeksen online worden gegeven aan senioren die nog thuis wonen en beschikking hebben tot een computer, of op plekken waar senioren in groepsvorm samenkomen buiten de regio’s waar we actief zijn op locatie (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht). Voor het MDT-traject geeft de vrijwilliger ten minste twee collegereeksen bestaande uit vier seniorencolleges van 60 minuten per reeks.

Verdere begeleiding: evaluatie en voortgang, en extra themabijeenkomsten

Na het eerste gegeven seniorencollege ontvangt de vrijwilliger feedback van een studentcoach. Dit is een medewerker van Oud Geleerd Jong Gedaan of een ervaren studentdocent. De feedback kan daarna worden verwerkt door de vrijwilliger. Daarnaast houdt OGJG nauw contact met de vrijwilliger over de voortgang van de collegereeks en neemt hierin de behoeftes van de vrijwilliger mee. Denk aan extra informatie over presentatievaardigheden, extra aansturing op inhoud, etc. De OGJG app en de bijbehorende informatie zijn te allen tijde voor de vrijwilliger inzichtelijk. 

Een keer per kwartaal organiseert OGJG ook een extra workshop voor alle vrijwilligers. Deze workshops bespreken thema’s waar de vrijwilligers tegenaan lopen of die raakvlakken hebben met het vrijwilligerswerk. Denk hierbij aan: themabijeenkomsten over stereotyperingen rondom het ouder worden, storytelling en communiceren bij dementie. 

Alle medewerkers van Oud Geleerd Jong Gedaan weten wat voor cruciale rol vrijwilligers spelen. Op verschillende momenten spreken we onze waardering uit naar de vrijwilligers. We hebben een aantal vaste momenten in ons proces ingebouwd, maar dit kan ook tijdens een één-op-één gesprekken plaatsvinden. 

Daarnaast organiseren we extra themabijeenkomsten (workshops) die we aanbieden aan onze vrijwilligers. Op speciale dagen zoals de nationale vrijwilliger dag zetten we de vrijwilligers extra in het zonnetje en sturen we een cadeau.

Meer informatie: https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl

Facebook
LinkedIn

Overige Urban Talentz Partners

× Heb je een vraag?