Taalcoach

Werkzaamheden
Is taal zeg maar echt jouw ding? En wil jij iets goeds doen voor de maatschappij?  Ook bij jou in de wijk zijn vrouwen die door taalproblemen de deur niet uitkomen. Wil jij jouw anderstalige ‘buren’ helpen om Nederlands te leren? Help iemand met taalles aan huis. Word taalmaatje bij het ABC!

Als taalcoach kom je wekelijks bij een buurvrouw thuis die graag de Nederlandse taal wil leren en daarnaast een steuntje in de rug kan gebruiken om zelfredzamer en meer betrokken bij de Nederlandse maatschappij te raken.

Geen ervaring met lesgeven? Niet erg! Vanuit het ABC krijg je een basistraining en daarna kan je gratis deelnemen aan een tal van workshops die maandelijks worden georganiseerd.

Anderstaligen krijgen thuis taalles van een vrijwilliger. De individuele taallessen aan huis zijn maatwerk. Doel van de thuislessen is:

  • Nederlands leren
  • Zelfredzaamheid vergroten
  • Kennis over de Nederlandse samenleving vergroten
  • Inburgering en participatie
  • Ontmoeting en integratie

Het wekelijkse contact met een Nederlandse vrijwilliger vergroot het sociale netwerk van de lesnemers. Het ABC stimuleert de cursisten actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.

De organisatie
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Taal verbindt, dat is ons motto. Onze missie is om anderstalige geïsoleerde vrouwen en mannen Nederlands te leren en hen zo op weg te helpen. Dat doen we met de inzet van vrijwilligers. Elke week komt er een vaste vrijwilliger bij de lesnemer thuis. Het leren van de Nederlandse taal verlaagt de drempel om (later) deel te nemen aan Nederlandse les in groepjes en door het persoonlijke contact met de vrijwilliger groeit het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid.

Wat krijg je?

Trainingen:

  • Lesmethode

We gaan aan de slag met een casus en je leert om doelen te stellen en deze te vertalen naar kleine subdoelen zodat je die praktisch kunt gebruiken bij het voorbereiden van je lessen. We geven op een actieve manier les, daarbij maken we gebruik van de ‘Total Physical Respons’ methode (TPR). Bij deze methode begrijpt de lesnemer de vrijwilliger vanaf de eerste les, omdat elk woord is gekoppeld aan fysieke actie. Via rollenspel kun je al tijdens de training feeling krijgen met het lesgeven.

  • Cultuur

Omdat je als lesgever bij iemand thuiskomt, vinden we het belangrijk dat je nadenkt over culturele verschillen. Tijdens de training maken we je daarvan bewust en gaan we in gesprek over hoe jij dit beleeft. Verder besteden we aandacht aan het stellen van grenzen en praktische afspraken rondom een lestraject. Kortom: een hele leerzame training, waardoor je zeker zin krijgt om te starten bij het ABC.

Facebook
LinkedIn

Overige Urban Talentz Partners

× Heb je een vraag?