Logo KN grijs met icon oranje

Stichting Maza

MDT-reis Dutch DJ University

De reis van de jongeren bij de DJ University is vooral een muzikale leerreis.

De ontwikkeling van de vrijwilligers tot bijv. aspirant DJ/Producer/Zanger/ MC geschiedt via persoonlijke & classicale begeleiding. Dit gebeurt door de inzet van gekwalificeerde pioniers op dit gebied. Het zal gaan wekelijks gaan om enkele uren per week per vrijwilliger (gemiddeld 6 uur per week). Persoonlijke begeleiding voor drie uur per week, en classicale begeleiding drie uur. Hierin kunnen vrijwilligers ervaringen uitwisselen, en van elkaar leren.

In een latere impact fase zal drie uur bestaan uit het voorbereiden van de maatschappelijke events, en het geven van workshops. Het begin zal echter puur bestaan uit een stuk opleiding, waarna de vrijwilligers in een later stadium zelf impact kunnen gaan maken.

De maatschappelijke inhoud zal bestaan uit het mede organiseren van events gerelateerd aan de vergaarde podiumkunsten. En ook het mede organiseren van aan doelgroep gerelateerde events zoals open dagen. De persoonlijke begeleiding zal bestaan uit het helpen ontwikkelen van de benodigde muziek skills, en ook sociale vaardigheden. Afhankelijk van hetgeen komt bovendrijven uit de intake, 5zullen we de jongeren ook andere skills bijbrengen.

Het uiteindelijke doel is dat de vrijwilligers met hun opgedane skills impact kunnen maken door het figuurlijke stokje over te dragen aan een ander. Met de opgedane vaardigheden kunnen de vrijwilligers een carrière opbouwen als artiest in de breedste zin des woord. Ook een voorbeeldfunctie bekleden, en wijze levenslessen opdoen die gepaard gaan bij het leven als artiest. De beloning zal veelal bestaan uit het plezier wat ze halen uit hun werk, in combinatie met financiële stabiliteit, maar ook waardering binnen en buiten het nieuw ontwikkelde netwerk. 

De pijlers talentontwikkeling, ontmoeting, iets doen voor een ander komen hier allemaal in terug. De jongeren krijgen namelijk eerst zelf de opleiding, geven vervolgens zelf lessen of organiseren events. En maken op deze manier weer impact op de andere jongeren in hun netwerk. Afhankelijk van de skills van deze jongeren zullen ze ook ingezet worden voor andere doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het geven van lessen aan oudere mensen in verpleegtehuizen.

MDT reis sport en spel

De MDT-reis van de jongeren binnen sport netwerk gaat over verschillende schijven.

Zo is het hoofddoel in de sportreis om onze vrijwilligers een sterke mindset mee te geven in hun persoonlijke ontwikkeling. Met name kwetsbare jongeren kampen vaak met mentale issues, en vinden het moeilijk om aansluiting te vinden binnen een bepaald werkveld. Het versterken van hun doorzettingsvermogen en mindset kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Naast het mentale gedeelte speelt ook het fysieke aspect een belangrijke rol.

Op mentaal gebied kan sporten o.a. bijdragen aan het verminderen van angst en depressie en ook helpen bij het verbeteren van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Door regelmatig te sporten, kunnen jongeren ook leren omgaan met uitdagingen en tegenslagen, en kunnen ze een gevoel van prestatie en voldoening ervaren.

Naast deze voordelen kan sporten ook een sociale activiteit zijn en kan het helpen bij het ontwikkelen van vriendschappen en het versterken van sociale vaardigheden. Het kan jongeren ook leren omgaan met teamwork, samenwerking en het ontwikkelen van leiderschap.

Kortom, regelmatig sporten heeft vele voordelen voor jongeren op fysiek en mentaal gebied. Het kan bijdragen aan een gezonde levensstijl en een positieve mindset. Dit zijn met name de aspecten waarop wij de nadruk zullen gaan leggen bij onze vrijwilligers.

De vorm die wordt gehanteerd zijn individuele/ groepslessen. Betrokken bij o.a. gerenommeerde sportscholen/ dansscholen/ voetbalscholen/ personal trainers, en andere sport opleidingsinstituten.

Qua tijdsverdeling zal dit in beginsel gemiddeld 4 uur per week zijn per vrijwilliger. We hebben hiervoor een locatie ingericht binnen ons pand, specifiek voor deze activiteiten.

De maatschappelijke inhoud zal bestaan uit het mede organiseren van sportevents gerelateerd aan de hetgeen geleerd is tijdens de lessen. We willen deze jongeren ook gaan inzetten voor de begeleiding van ouderen als sportbuddy. En ook het mede organiseren van aan doelgroep gerelateerde sportevents zoals evenementen in wedstrijdvorm. 

De beloning voor de jongeren is driezijdig; sterke mentale weerbaarheid, een sterk netwerk opbouwen binnen sportorganisaties, het leren organiseren, en ook teruggeven met het ondersteunen van de oudere doelgroepen in o.a. bejaardentehuizen.

MDT-reis ondernemers opleiden

De MDT-reis naar het ondernemerschap zal bij de roots beginnen. Er zal persoonlijk gekeken worden wat voor soort ondernemer de geïnteresseerde zou willen worden. Dit kan natuurlijk niet los gezien worden van welke richting de ondernemer in spe kiest.

Wij zullen met onze ervaring in diverse disciplines de kandidaten bijstaan, opleiden, adviseren en in contact brengen met ons netwerk. Een aantal van de richtingen , waarin wij bovenstaande begeleiding kunnen bieden zijn : event organisator, concert promotor, artwork designer, diverse social media specialismen, ICT dienstverlening, security (in diverse gradaties en disciplines} en hostess activiteiten.

Veel van deze trajecten zullen bestaan uit een stukje theorie in lesvorm al dan niet met een bijbehorende stage, maar ook een praktijkgedeelte, waarbij de kandidaat zal meewerken aan een eindproduct dat (onder begeleiding) mede en zelfs grotendeels door de kandidaat zelf tot een goed einde zal moeten worden gebracht. 

Laten we als voorbeeld even de kandidaat nemen die graag zelfstandig event organisator zou willen worden.

De tijdsinvestering van de reis zal er naar alle waarschijnlijkheid als volgt uitzien.

Een deel van de te besteden uren, zo’n 30 % zal bestaan uit het aanleren van de basisvaardigheden voor het ondernemerschap, zoals het leren vinden, kennen en analyseren van de doelgroep, alsmede samenstellen van een ondernemersplan, maar ook het leren bijspijkeren daarvan.

Een tweede deel van de uren zal bestaan uit een praktijkgedeelte, waarin de ondernemer meeloopt als fictief werknemer van het bedrijf dat hij/zij wil gaan opzetten. In deze fase zal vooral de talent ontwikkeling naar voren komen, waaruit zal blijken of de ondernemer goed is in en met zijn eigen product.

In fase 3 van dit traject zal de ondernemer opereren als baas van zijn eigen project. Dit kan ook samen met gelijkgestemde ondernemers (in geval van gelijke interesses). Hierin zal de ontmoeting, maar ook het “iets doen voor een ander“ en/of voor de samenleving naar voren komen.

Gedurende deze reis is het waarschijnlijk dat er cursussen, workshops, lezingen, events en stages van andere ondernemers binnen ons netwerk kunnen worden gevolgd. Enkele van onze partners hierin zijn Endemol Shine, Mojo Concerts, diverse concertpromotors en evenement organisatoren SBN (een gerenommeerd security bedrijf), Gym Hoofddorp, diverse poppodia en discotheken in heel Nederland, diverse dansscholen, Post.nl, Hema Hoofddorp en een aantal makelaars.

Het praktijkgedeelte zal het grootste aantal uren van de MDT-reis in beslag nemen.

De jongere vergaart tijdens en hoogstwaarschijnlijk ook na deze reis een groot en divers netwerk van ondernemers, waarschijnlijk een goede job mogelijkheid, een brede beeldvorming op het maatschappelijk vlak, maar hopelijk ook heel veel respect, bewondering en zelfvertrouwen.

Begeleiding van Stichting Maza 

De begeleiding van Stichting Maza zal bestaan uit het zowel fysiek als online, maar ook op de werklocatie, assisteren, adviseren en te sturen, maar enkele workshops, seminars, lezingen zullen ook door en mijn Stichting Maza worden gegeven, hetzij door de Stichting zelf, hetzij door uitgenodigde ervaringsdeskundigen.

Meer informatie op https://www.dutchdjuniversity.com

Facebook
LinkedIn

Overige Urban Talentz Partners

× Heb je een vraag?