Debat Unie

Partner Urban Talentz Debat Unie

Introductie

Het programma van de Debat Unie is erop gericht om jongeren met een afstand tot de politiek meer handvatten te geven om van zich te laten horen. Dit doen wij via het versterken van de debatcultuur op mbo-instellingen en in lokale gemeenschappen. Via dit traject wordt er ingezet op de kennis en kunde die de DebatUnie al in huis heeft, waardoor we snel en efficiënt grote output kunnen leveren en ruime impact kunnen hebben op de debatcultuur in Nederland.

Versterken debatcultuur

Jongeren dragen bij aan de ondersteuning van de debatcultuur in Nederland of in hun omgeving. Jongeren doen mee aan twee debattoernooien, maken kennis met politieke organisaties en belangenbehartigers en geven tenslotte iets terug door debattrainingen te geven, toernooien te jureren of zelf een debatclub op te zetten. Door te debatteren, ontwikkelen jongeren speek- en burgerschapsvaardigheden die essentieel zijn in de huidige tijd. Het doel van het traject is om jongeren te helpen om deze vaardigheden door te geven aan hun omgeving. Deelnemers doorlopen een traject van minimaal 80 uur in 6 maanden, waarin zij:

  1. Kennismaken met debatteren en maatschappelijke discussie
  2. Hun debatvaardigheden verder uitbouwen en zichzelf ontwikkelen als debater
  3. Zich politiek oriënteren en kennismaken met maatschappelijke en politieke organisaties
  4. Leren om debatten te jureren en te beoordelen
  5. Bijdragen aan de organisatie of jurering van een debattoernooi
  6. Kennismaken met leeftijdsgenoten en de bredere debat gemeenschap
  7. Zelf een bijdrage doen aan de debatcultuur in hun omgeving
  8. Actief worden gecoacht om het beste uit hun ontwikkeling te halen
  9. Kunnen doorgroeien in verwante maatschappelijke organisaties

Trajectomschrijving

Dit traject duurt in totaal 93 uur en is verdeeld over de volgende fasen:

Fase 1: Intake (3 uur)

Fase 2: Oriënteren op Debatteren (28 uur)

Fase 3: Politieke Kennismaking (16 uur)

Fase 4: Jureren (16 uur)

Fase 5: Eindproject met impact (30 uur)

Fase 6: Afronding (3 uur)

Intake 

Aan het begin van het traject hebben de deelnemers een intake, waar zij in gesprek met hun coach van de Debat Unie doelen stellen voor hun traject en een nulmeting van de talenten en groeimogelijkheden van de deelnemer doen. 

Oriënteren op Debatteren (28 uur)

Als eerste onderdeel doen de deelnemers mee aan twee debattoernooien (één regionaal, één landelijk) van de DebatUnie, zodat zij hun eigen kennis en kunde kunnen vergroten en zich kunnen ontwikkelen als debaters. Hierdoor leren zij zich gestructureerd en overtuigend uit te drukken, informatie te filteren en maatschappelijke kwesties van meerdere kanten te bekijken. Deze vaardigheden, die essentieel zijn voor modern burgerschap, kunnen zij later weer aan anderen leren. 

Op een regionaal toernooi komen de deelnemers voor het eerst in contact met debatteren. Tijdens het landelijke debat verdiepen zij hun debatervaring. Per toernooi doorlopen zij hiervoor 6 uur aan workshops, waar zij worden klaargestoomd op het debat, en debatteren zij 8 uur. Beleidsmakers binnen het mbo, waaronder de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), zijn bij deze debatten aanwezig om stellingen te introduceren en input op te halen bij de studenten.

Oriëntatie op de Politiek (16 uur)

De deelnemers doorlopen een oriëntatie op de Nederlandse politiek, door middel van twee afspraken met JOB en twee ontmoetingen met een politieke organisatie/instelling. Samen met JOB gaan zij verder in op de thema’s die op de debattoernooien door leerlingen zijn aangedragen, en samen met politieke organisaties leren zij het Nederlandse politieke landschap en de structuren van beleidsvorming beter kennen. Op deze manier verkrijgen de deelnemers een diepere politiek-maatschappelijke kennis, die hen zowel tijdens als buiten een debat van pas komt.

Oriëntatie op Jureren (16 uur)

Na de oriëntatiefases van het traject jureren de deelnemers 8 uur een debattoernooi, zodat zij hun debatervaring vanuit een andere invalshoek kunnen gebruiken. Om hen hierop voor te bereiden doorlopen zij een netwerkbijeenkomst vijf uur met andere juryleden en een jurytraining van 3 uur. Meer informatie over de ontmoetingen met de jurygemeenschap staat later in dit document.

Eindproject met impact (30 uur)

Als eindfase van het traject zetten de deelnemers zich in om het debatonderwijs in Nederland te versterken. Door te leren debatteren, ontwikkelen jongeren hun spreek- en burgerschapsvaardigheden en trainen zij vaardigheden om te functioneren in de digitale maatschappij. Wij willen deze vaardigheden aan zoveel mogelijk mensen doorgeven, en dit traject is hier een effectief middel voor.

Het traject biedt verschillende manieren voor deelnemers om zich in te zetten, zodat iedereen zich op een gepaste manier nuttig kan maken. De deelnemers kunnen ervoor kiezen om toernooien te jureren, debatlessen te geven of een debatclub op hun onderwijsinstelling of vereniging op te zetten. Zo spelen we in op wat er in een gemeenschap nodig of haalbaar is en zorgen we dat iedereen aan de slag kan voor het debatonderwijs.

Afronding (3 uur)

Aan het einde van het traject hebben de deelnemers een afsluitend gesprek met hun coach, waarin zij een 1-meting doen en een certificaat van deelname krijgen uitgereikt. Desgewenst wordt de deelnemer gekoppeld aan een andere maatschappelijke organisatie, waar deze zich verder kan inzetten en ontwikkelen. 

Coaching

Om te zorgen dat de deelnemers zich zo goed mogelijk kunnen ontmoeten en zich zo nuttig mogelijk kunnen maken, worden zij gedurende het hele traject begeleid door een coach. Deze zorgt ervoor dat de deelnemers gestructureerd naar hun einddoel werken en niet zonder hulp hun talent hoeven te ontwikkelen. In de beginfase van het traject ontmoeten een deelnemer en een coach elkaar één keer per maand, zodat de coach op afstand een vinger aan de pols kan houden en de deelnemer eventueel

kan begeleiden bij het volgen van trainingen en het bijwonen van bijeenkomsten. Wanneer het traject in de eindfase intensiveert, wordt het aantal coaching momenten opgevoerd naar twee keer per maand. In deze fase helpt de coach ook om samen met de deelnemer een plan van aanpak te maken en om de deelnemer gestructureerd en doelgericht te laten werken.

Deelnemersrendement

Naast het certificaat van deelname en de onkostenvergoeding, bieden wij onze deelnemers kansen om zichzelf te ontwikkelen en om hun netwerk te vergroten. Zij doorlopen debat- en jurytrainingen, maken kennis met politieke- en belangenorganisaties en komen terecht in een gemeenschap van debaters, juryleden en politiek actieve jongeren. Zo blijft het traject niet bij een eenmalige deelname, maar is het juist het begin van een langdurige debatcarrière. Om extra te zorgen dat onze deelnemers zich verder kunnen ontwikkelen, bieden wij hen aan het eind van ons traject ook aan om gekoppeld te worden aan een andere maatschappelijke organisatie die bij hen past.

Meer informatie: https://www.debatunie.nl

Facebook
LinkedIn

Overige Urban Talentz Partners

× Heb je een vraag?